De patiënt staat centraal waarbij deze pas is uitbehandeld als de klachten, én zo mogelijk de oorzaak, zijn weggenomen.