Met het vak Fysiotherapie kwam ik al vroeg in aanraking. Mijn vader was van beroep leraar Lichamelijke Opvoeding. Daarnaast had hij een opleiding gedaan voor, wat toen nog heette, Heilgymnastiek en Massage en heeft jaren een praktijk aan huis gehad. Het leek mij een enorme uitdaging om mensen met fysieke klachten en blessures zo snel mogelijk weer op de been te helpen.

Dit heeft geleid tot mijn studie Fysiotherapie bij Leffelaar in Amsterdam, waar ik in 1979 afstudeerde. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in de eerstelijns gezondheidszorg, vanaf 1982 in mijn eigen praktijk. Voor mij is altijd speerpunt geweest, dat de patiënt met een minimaal aantal behandelingen van zijn klacht genezen moet zijn. Bovendien, nog belangrijker, dat de oorzaak is onderkend en indien mogelijk wordt weggenomen.

Omdat ik merkte, dat Fysiotherapie mij onvoldoende structuur gaf en ik meer tools in handen wilde hebben, heb ik de specialisatie Manuele Therapie in 1987 succesvol kunnen afronden aan de opleiding SOMT te Amersfoort. Dit heeft mij een enorme verdieping van het vak opgeleverd en zijn ‘effectiviteit’ naast ‘zorgzaamheid’ één van de kernwaarden van mijn praktijk geworden. Dit is in de missie en visie van de praktijk vastgelegd.

Annemiek-Fysio-13
borden-geschiedenis-800
Master Manuele Therapie

Er wordt in Nederland en daarbuiten veel onderzoek gedaan naar (betere en snellere) behandelmethodes en behandelresultaten. Het is belangrijk dat wij hiervan op de hoogte blijven. Dat leidde in 2011 tot de aanvang van mijn Master Manuele Therapie.

Deze studie sprak mij enerzijds aan door het innovatieve en wetenschappelijke karakter en anderzijds doordat de mogelijkheid wordt geboden om op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en behaalde resultaten op het gebied van de Fysiotherapie in het algemeen en Manuele Therapie in het bijzonder. In 2013 heb ik mijn Master Manuele Therapie met succes afgerond. Met het behalen hiervan zijn wij klaar voor de zich steeds aanscherpende gezondheidszorg. Daarbij gaat het aan de ene kant over de continue zoektocht naar efficiëntie en kostenreductie. Aan de andere kant zijn het de steeds strengere kwaliteitseisen die aan de behandelaars worden gesteld. Met het behalen van mijn Master worden kwaliteit van de behandeling en snelheid van de genezing nog beter ondersteund. Hiermee voldoen we aan de laatste kwaliteitseisen, die Zorgverzekeraars aan de behandelaars stellen.

AGB-code: 036795
BIG-nummer:  39033934904
CKR: 22701