Tarieven niet-verzekerden
  • Fysiotherapie behandeling: € 30,-
  • Manuele therapie behandeling: € 40,-
  • Screening in verband met DTF: € 15,-
  • Telefonisch consult/e-mail consult: € 15,-
  • Toeslag thuisbehandeling € 25,-
Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Natuurlijk heeft u zelf de keus om altijd eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Maar u heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut.

Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de ‘specialist in beweging’ terecht, zodat u weer snel kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u adviseren om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt!

Fysiotherapie en het zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor de patiënt met een chronische indicatie volgens het besluit zorgverzekering (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de tiende behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Dus bij bepaalde aandoeningen, waar veel fysiotherapie voor nodig is, kunnen volwassenen na de negende behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen.

Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.