Wat is Manuele therapie

Het doel van Manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Door de zijn gespecialiseerde opleiding is de Manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen en voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Aparte specialisme binnen de manuele therapie: Cranio-Sacraal therapie

Binnen de Manuele therapie kennen wij verdere specialismen. Naast bekkenbodem therapie en HCFS therapie is er de Cranio-Sacraal therapie. Deze therapie vindt zijn oorsprong in 1975 toen dr. John Upledger in Amerika tijdens een hersenoperatie bij toeval ontdekte dat wij als mens niet slechts over een ademhalingsritme en een hartritme beschikken, maar over nog een zelfstandig en tegelijkertijd zeer belangrijk ritme.

Dit ritme kreeg de naam Cranio-Sacraal Ritme, daar het veroorzaakt wordt door het uitzetten en het inkrimpen van de schedelbotten (het cranium) en de bijbehorende beweging die via de wervelkolom wordt doorgegeven aan heiligbeen/stuitje (het sacrum). Het bleek een ritme van tussen de 8 tot 12 per minuut te betreffen, en niet slechts op de schedel voelbaar, maar over het gehele lijf.

Doordat alle zenuwen, spieren, organen etc. in ons lichaam omgeven en verbonden worden door fascies (bindweefsel) wordt het cranio-sacraal ritme via de uitlopers van het hersen- en ruggenmergvlies (waar het ritme ontstaat en dat tevens uit bindweefsel bestaat) via ons bindweefsel over ons hele lichaam geleidt. Op plaatsen waar zich een spanningshaard of blokkade bevindt, kan dit ritme echter niet goed ‘door komen’. De kracht, symmetrie of diepte e.d. zijn daar aangedaan. Te vergelijken met een verstopte afvoer die het water ook niet goed laat wegstromen. Een ervaren cranio-sacraal therapeut kan zo’n blokkade met zijn handen opsporen en corrigeren.

Een ervaren cranio-sacraal therapeut kan zo’n blokkade met zijn handen opsporen en corrigeren.

Master Manueel Therapeut

Annemiek van der Horst heeft met succes de cursus Master Manuele Therapie afgerond en voldoet hiermee nu al aan de toekomstige eisen van de NVMT. Deze studie sprak haar enerzijds aan door het innovatieve en wetenschappelijke karakter, maar anderzijds doordat de mogelijkheid wordt geboden om op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en behaalde resultaten op het gebied van de Fysiotherapie in het algemeen en de Manuele Therapie in het bijzonder.

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Voor wie?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.

Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Wat is de definitie van een manipulatie?

De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.

Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik?

Er kan een ‘ hoorbare klik’  optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als  een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd.

Is de manipulatie alleen voorbehouden aan de manueel therapeut binnen de afspraken van het NVMT en KNGF, of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd. Zonder declaratie uiteraard.

Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut/manueel therapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.

Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie?

Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.

Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?

Het beleid voor manuele therapie is:

 •      Manueel therapeutisch onderzoek
 •      Proefbehandeling manuele therapie
 •      evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is
 •      gem. 6 behandelsessies behandelen met manuele therapie
Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling: specifiek effectieve therapie

Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

U vindt meer informatie over manuele therapie op de volgende website(s):