Begin jaren ’80 ontstond er aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding. In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen behandeld.

Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap. Tegenwoordig maakt de bekken- fysiotherapeutische begeleiding voor en na operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat deel uit van de multidisciplinaire behandeling.

De behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap vormt een onderdeel van bekkenfysiotherapie.

 

De behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap vormt een onderdeel van bekkenfysiotherapie.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
  • begeleiding bij operaties in de onderbuik;
  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
  • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

De zorgverzekeraar vergoedt de bekken fysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij alle zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Het komt ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen.

Niet iedereen voelt deze spieren, waardoor bewuste controle soms niet moge lijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan helpen de controle hierover te herwinnen. Zo vindt u uw zelfvertrouwen weer terug.

Bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik, lage rug, bekken en bekkenbodem gebied bij mannen, vrouwen en kinderen. Zo kunnen veel complexe klachten behandeld worden, zonder operatie. Een hele geruststelling!

Hoe gaat de bekkenfysiotherapeut te werk?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw klachten worden vanuit diverse invalshoeken bekeken, het bekken is namelijk niet los te zien van de rest van uw lichaam.

Er zal onder andere gekeken worden of er tijdens het bewegen problemen zijn, hoe het plassen en ontlasten gaat en of er problemen zijn met seksualiteit.

Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Er zal regelmatig een evaluatie van de voortgang plaatsvinden. Hoe lang u bij de bekkenfysiotherapeut onder behandeling bent, is afhankelijk van uw problematiek.

U krijgt niet alleen gerichte oefeningen, praktische adviezen en uitleg over bijvoorbeeld ademhaling en toiletgedrag, uw bekkenfysiotherapeut doet ook oefeningen voor de bekkenbodem en stabilisatie van bekken en lage rug.

U vindt meer informatie over manuele therapie op de volgende website(s):