De missie voor onze praktijk is, dat we willen fungeren als een professionele, patiëntgerichte en innovatieve lokale en regionale fysiotherapiepraktijk. We streven naar het op een, binnen de zorgvisie passende en een op wetenschappelijke verantwoorde basis, juiste wijze de hulpvraag te beantwoorden van alle type patiënten.

Een patiënt is uitbehandeld als de klacht én de oorzaak zijn weggenomen. Dit willen we bereiken in een zo klein als mogelijk aantal behandelingen.

 

Kernwoorden hierbij zijn:

  • Patiëntgericht
  • Doelmatig
  • Kwaliteit
  • Professioneel
  • Transparant