Rechten patiënt (WGBO)

Onze praktijk houdt zich aan de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO). Deze wet garandeert de rechten van uw als patiënt ten opzichte van ons als medische hulpverleners.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals artsen en fysio- en manuele therapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Als u door een zorgverlener wordt behandeld, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

 

Welke rechten en plichten

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Deze rechten en plichten gelden voor de patiënt en hulpverlener.

Voorbeelden van rechten:

  • behandeling;
  • zelfbeschikking;
  • informatie en een second opinion;
  • inzage in medische gegevens;
  • weigeren van behandelingen/toestemming voor behandelingen;
  • geheimhouding en privacy;
  • vrije artsenkeuze.

Voorbeelden van plichten:

  • verlenen van medewerking (in redelijke mate);
  • bespreken van klachten.

 

Volledige wettekst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is onderdeel van het Burgerlijk Wetboek (afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). U kunt hier de wettekst vinden. Als u vragen heeft kunt u ons bellen of via het contactformulier uw vraag stellen.