Er worden terecht  hoge eisen gesteld aan zorgverleners. Door de overheid, door zorgverzekeraars en last but not least door patiënten. Onze praktijk voldoet aan een hoge kwaliteitsnormering. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld contracten met zorgverzekeraars afsluiten, zodat onze behandelingen door hen worden vergoed.

Het toetsen van onze praktijk aan deze kwaliteitsnormen vindt op een aantal manieren plaats. In de eerste plaats door ons zelf. We zijn kritisch op onze manier van werken en hebben intern regelmatig overleg hoe we zaken kunnen verbeteren. Ook zorgverzekeraars toetsen zorgverleners op tal van punten om te kijken of de gestelde normen gehaald worden.

Maar de kwaliteit van onze praktijk wordt natuurlijk in belangrijke mate beoordeeld door onze patiënten. Om dit te kunnen vaststellen zijn wij aangesloten bij de Fysio Prestatie Monitor ‘Qualiview’.

Uw mening telt!

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk. Wij toetsen deze kwaliteit dan ook voortdurend. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Na het afronden hiervan worden uw naam en de resultaten gescheiden. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 5-10 minuten om de vragenlijst in te vullen.